Esitys: Toivakan kunta ei rakentaisi itse uutta palvelukeskusta

Perusturvajohtaja esittää tiistaina 10.1.2017 klo 16.30 kokoontuvalle perusturvalautakunnalle hyväksyttäväksi seuraava:

”1. Toivakan kunnan perusturvalautakunta päättää esittää kunnan hallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Toivakan kunta ei tässä maakunta- ja soteuudistustilanteessa lähde rakentamaan itse vanhusten palvelukeskusta aikataulullisten ja taloudellisten riskien ollessa liian suuret.

2. Toivakan kunnan perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön ïkääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin mahollisimman pian. Tätä varten valmistellaan palvelusetelin käyttöönoton edellyttämät prosessit sekä sääntökirja, joka tuodaan perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi.”

Asian yksityiskohdat ja perustelut ilmenevät Toivakan kunnan nettisivulla olevasta perusturvalautakunnan esityslistasta. Kokouksen jälkeen esityslista muuttu pöytäkirjaksi kunnan nettisivulla. Alkuperäinen esityslistan pykälä on luettavissa nyt ja myös pöytäkirjaksi muuttumisen jälkeen tästä linkistä.

Palvelukeskusken toiminta ja myös terveyspalvelut voivat siirtyä pois

Palvelukeskuksen toimintaa ei ilmeisesti voida jatkaa nykyisessä rakennuksessa olevien terveyttä vaarantavien rakenteellisten ja toiminnallisten puutteiden takia. Peruskorjauksenkaan jälkeen tilat eivät olisi täysin tarkoituksenmukaisia. Peruskorjaaminen tulisi ilmeisesti myös uuden rakentamista kalliimmaksi. Uuden rakentaminen olisi siksi perusteltua, mutta sitä ei perusturvajohtjaa esitä.

Päätösehdotuksen hyväksyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Toivakan kunta siirtää vastuun palvelukeskuksen toiminnan jatkumisesta vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavalle maakunnalle ja yksityisille palveluntuottajille. Silloin toivakkalaiset asiakkaat sijoitettaisiin mahdollisesti muissa kunnissa sijaitseviin palvelutaloihin. Samalla vaarantuu terveyspalvelujen säilyminen Toivakassa, kun osa eniten palvelua tarvitsevista asiakkaista poistuu Toivakasta.

Isot päätökset ja arvovalinnat kuuluvat luottamushenkilöille

Viranhaltijoiden tehtävä on tuoda päätösesitykset vaihtoehtoineen, vaikutuksineen ja perusteluineen luottamushenkilöiden päätettäväksi. Näin on nyt ainakin osittain tapahtumassa. Asia käsitellään ensin perusturvalautakunnassa, sitten hallituksessa ja lopulta valtuustossa. Viime kädessä Toivakan kunnanvaltuusto päättää sen, mitä asialle tapahtuu. Nähtäväksi jää, uskaltaako luottamushenkilöt päättää asiasta toisin kuin mitä viranhaltijajohto esittää?

Mitä mieltä olet päätösesityksestä? Haluatko turvata palvelukeskuksen ja terveyspalvelujen säilymisen Toivakassa myös muutamien vuosien jälkeen vai annatko maakunnan ja markkinavoimien hoitaa asian? Jälkimmäisessä tapauksessa Toivakka todennäköisesti menettää nämä strategisesti kriittiset palvelut ja työpaikat.

Palvelukeskukseen liittyvä aiempi valtuustopäätös, jonka pohjalta perusturvalautakunnalle tehty esitys on tehty.

Lue myös vuoden 2017 talousarviopäätökseen liiityvä toivakkalainen.fi  artikkeli, jossa kerrottiin talousarviokäsittelyn yhteydessä palvelukeskuksen rakentamista kannattavien ja vastustavien valtuutettujen nimet.

Tietoa Toivakan palvelukeskuksesta.

Päivitys 8.1.2017 Huom! Jos Toivakan kunnan nettisivu ei toimi, niin perusturvalautakunnan esityslistan pykälä on luettavissa tästä linkistä.

Saatat myös pitää...

Sivu yrität löytää ei ole olemassa, tai on siirretty. Käytä valikkoja tai hakua löytääksesi mitä etsit.

  1. Juha Juusela sanoo:

    Mielestäni Toivakan kunnan kannattaa ja pitääkin riskeistä huolimatta investoida uuteen palvelukeskukseen, jolla turvataan toivakkalaisten hyvät vanhuspalvelut ja terveyspalvelut Toivakassa useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Samalla turvaamme terveyspalvelut, apteekin ja välillisesti paljon muita palveluja paikkakunnalla työpaikoista puhumattakaan.

    Uskon vahvasti, että maakunta ja/tai yksityinen palveluntuottaja hyödyntää uusia Toivakan palvelukeskuksen tiloja vuoden 2022 jälkeenkin varsinkin, kun kunta voi kiinteistön omistajana määrittää tiloista perittävän vuokran kilpailukykyiseksi. Asiakkaita jo Toivakasta tulee todennäköisesti olemaan rittävästi. Hyvistä ja edullisista palvelukeskustiloista ei taatusti tule olemaan ylitarjontaa.

    Kunta omistaa 500 kpl Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta arvoltaan noin 2 miljoonaa euroa. Kunnan kannattaisi vapauttaa tämä pääoma palvelemaan kuntalaisten hyvinvointia esim. uutena palvelukeskusrakennuksena. Toki lisärahoitustakin tarvitaan. Todennäköisesti näivettyvää nykymenoa jatkamalla sähköyhtiön osakkeet jäävät kuntaliitoksen jälkeisen uuden kunnan hyödyksi ja toivakkalaiset jäävät ilman niistä saatavia isoja hyötyjä.

Vastaa