Sivistystoimenlautakunta esittää Kankaisten kyläkoulun peruskorjausta ja laajentamista

Toivakan sivistystoimenlautakunta päätti yksimielisesti esittää, että Kankaisten kyläkoulu saneerataan ja laajennetaan nykyaikaiseksi kouluksi ja päiväkodiksi ja että hankkeelle varataan määrärahat. Lopullisen ratkaisun asiasta tekee aikanaan kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.

Hankkeessa peruskorjataan nykyinen Kankaisten kyläkoulu päivähoitotiloiksi. Koulun laajennusosaan tulee koulun tarvitsemat tilat. Laajennukseen on suunniteltu tiloja neljälle luokkaryhmälle, monitoimiluokalle ja juhlasali-liikuntasalille sekä käytävä-, sosiaali- ja varastotiloille.

Kustannusarvio 2,135M€

Hankkeen kustannusarvio on 2,135 M€. Suunnittelu on tarkoitus tehdä vuonna 2018 ja rakentaminen vuonna 2019 siten, että hanke on valmis elokuussa 2020 syyslukukauden alkaessa. Päiväkoti-koulu -työryhmässä esitettiin hankkeelle vieläkin nopeampaa aikataulua.

Sivistystoimenjohtajan päätöesitys ja lautakunnan päätös:

”Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että hankkeeseen varataan suunnittelumääräraha vuoden 2018 talousarvioon ja rakentamismääräraha vuoden 2019 talousarvioon siten, että nykyisen Kankaisten koulun tiloihin saneerattu ja laajennettu koulu-päiväkoti voidaan ottaa käyttöön elokuun alusta 2020. Lisäksi lautakunta päättää esittää, että rakentaminen toteutetaan hankesuunnitelman laajemmassa muodossa, jolloin hankkeen kustannusarvio on 2.135.000 euroa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lue asiasta tarkemmin:

Sivistystoimenlautakunnan päätöspykälä kokonaisuudessaan.

Kankaisten kyläkoulun hankesuunnitelma.

Ruuhimäen-Kankaisten päiväkoti-koulu -työryhmän muistio.

Saatat myös pitää...

Vastaa