Toivakkalaiset nuorten tsempparit ja tsemppaaja valittu

Toivakkalainen nuorten tsemppari 2016 on Toivakan koulukeskuksen oppilaskunnan jäsenet Karla Karmala, Milla Järvinen ja Saara Mynttinen. Toivakkalainen nuorten tsemppaaja 2016 on Kalle Ruokonen.

Nuorten Keski-Suomi ry julkaisee vuosittain kunnittain valitun vuoden tsempparin ja tsemppaajan palkintojuhlassaan. Viimeisin palkintojuhla oli perjantaina 17.3.2017.

Toivakan tsemparin ja tsemppaajan valitsi Toivakan sivistystoimenlautakunta kokouksessaan 21.2.2017, jonka pöytäkirjasta lainaus:

”Nuori toimija (tsemppari) on 14-19-vuotias, aktiivinen nuori tai 14-19-vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten ja nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.

Nuorten tukija (tsemppaaja) on aikuinen tai aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.”

Lisätietoja:

Nuorten Keski-Suomi ry:n nettisivu palkitsemisjuhlasta: http://www.nuortenkeskisuomi.fi/nuksu/toiminta-2/palkitsemisjuhla/

Toivakan sivitystoimenlautakunnan päätös palkittavista: http://www.toivakka.fi/poytakirjat/kokous/2017460-11.HTM

Saatat myös pitää...

Vastaa