Näkemyseroja puolueiden järjestämässä kuntavaalipaneelissa 26.3.2017

Toivakassa ehdokkaita asettaneet puolueet järjestivät kuntavaalipaneelin Toivakan kirjaston salissa sunnuntaina 27.3.2017 klo 15.30 – 17.15. Paneelikeskustelun juonsi Paikallisuutisten päätoimittaja Lea Lerkkanen.

Paikalla oli noin 40 asiasta kiinnostunutta, joista lähes puolet olivat itse kuntavaaliehdokkaita tai tapahtuman järjestäjiä. Juontaja kyseli pääosan ajasta laatimiaan kysymyksiä, mutta antoi tilaisuuden lopussa yleisöllekin aikaa muutamiin kysymyksiin.

Seitsemän panelistia

Paneelissa istui seitsemän kuntavaaliehdokasta kaikista seitsemästä eri ehdokkaita asettaneesta ryhmästä (kuvassa vasemmalta oikealle):

  • Perussuomalaisten ja Sitotumattomien edustaja Juha Juusela
  • Työväenyhdistyksen edustaja Sami Puikkonen
  • Kokoomuksen edustaja Markku Kauppinen
  • Vasemmiston edustaja Varja Oksanen
  • Keskustapuolueen edustaja Sakari Ainali
  • Vihreiden edustaja Mikael Vilpponen
  • Kristillisdemokraattien edustaja Marja-Liisa Paljakka

Kuvassa oikealla juontaja Lea Lerkkanen.

Panelistien välillä oli selviä eroja

Panelistit olivat hyvin samaa mieltä tarpeesta saada lisää asuntoja ja työpaikoja, vaikka pääosan mielestä Toivakka on nyt sopivan kokoinen eikä siten tarvitsisi kasvaa. Osa piti kasvua huonona asiana. Juha Juusela toi esille tarpeen kasvaa nopeasti ja antoi kritiikkiä harjoitetusta poltiikasta jossa, Toivakka on jättänyt päätösvallassaan olevia mahdollisuuksia hyödyntämättä mm. laiminlyömällä kaavoitusta, vuokra-asuntojen rakentamista ja yritystonttien hankintaa. Juuselan mukaan Toivakka on ainoa kunta Suomessa, jolla ei ole nelostien varressa yritysaluetta tai mitään muutakaan yli 30 vuoden puheidenkaan jälkeen, ja että siksi Nisulan ja Haukanmaan eritasoliittymät nelostien rakentamisen yhteydessä jäivät vähäisen olevan ja tulevan tarpeen vuoksi rakentamatta. Nelostien varren kaavoitus on edelleen kesken.

Juuselan mukaan myös puolustusvoimien varikolta vapautuneet tilat pitäisi hankkia muutamalla sadallatuhanella eurolla kunnalle, joka voisí vuokrata ja myydä tiloja yrittäjille. Nyt kunta tarjoaa valmiissa toimitiloissa ei oota, ja siksi toivakkalaisiakin yrittäjiä on siirtynyt tai aloittanut toimintansa muissa kunnissa. Kunnalla ei ole ollut tarjota vuosikausiin yritystontteja eikä niitä ole nytkään, koska uuden yritysalueen kunnallistekniikka odottaa rakentamista. Juuselan mukaan Toivakan työpaikkaomavaraisuus on Keski-Suomen pienin kunnan omien päätösten seurauksena.

Iso kysymys oli Toivakan uuden palvelukeskuksen rakentaminen, jossa pääosa edustajista uskoi yksityisen sektorin tai maakunnan hoitavan asian. Sakari Ainali halusi jättää asian yksin maakunnan päätettäväksi. Varja Oksanen, Sami Puikkonen ja Juha Juusela halusivat Toivakan itse varmistavan uuden palvelukeskuksen rakentamisen ja siten palvelujen säilymisen Toivakassa. Juha Juusela toi esille puolen tunnin säännön, jonka mukaan vuonna 2019 aloittava maakunta voi päättää Toivakkalaisten lähipalveluiden sijaitsevan esim. Vaajakoskella ja että siksi Toivakan tulee käyttää kaikki päätösvallassaan keinot palvelujen säilyttämiseksi Toivakassa.

Toinen iso kantoja erottava asia oli lasten kotihoidon tuen kuntalisä, jota kannatti vain Marja-Liisa Paljakka ja Juha Juusela. Muut panelistit lämpenivät maksuttomalle varhaiskasvatukselle Sakari Ainalia lukkuunottamatta,  joka halusi jättää lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen asiat odottamaan maan hallituksen päätöksiä.

Yhtenä yleisökysymyksenä kysyttiin pääseekö Toivakasta julkisilla kyydeillä tulevana kesänä töihin Jyväskylään. Panelistit yleisesti kannattivat julkisten kulkuyhteyksiä parantamista, mutta esim. Sakari Ainaki kertoi asian olevan vaikea ja vaativan neuvotteluja. Juha Juusela totesi, että asia on saatava jo 27.3. kunnanhallituksessa esille, jotta toimenpiteet ehtivät vaikuttaa ajoissa tulevaan kesän bussivuoroihin.

Toisena yleisökysymyksenä ehdokkaanakin oleva Pentti Marttinen kysyi ottaisiko ehdokas turvapaikan saaneen pakolaisperheen naapuriinsa asumaan? Kaikki muut vastasivat selvästi myöntäväti paitsi Juha Juusela, joka halusi pitää Toivakan suomalaisena, turvallisena ja hyvänä paikkana asua ja yrittää. Juusela epäili Toivakan kykyä hoitaa asia riittävän hyvin. Juuselan mielestä turvapaikan saaneet on hoidettavissa paljon paremmin esim. Jyväskylässä, jossa on riittävästi mm. henkilöstöä, osaamista, työpaikoja ja asuntoja.

(Tarkennuksia selostukseen tulee tarvittaessa myöhemmin äänitallenteen kuuntelun jälkeen.)

Kuuntele äänitallenne

https://toivakkalainen.fi/2017/04/03/kuuntele-toivakan-kuntavaalipaneelin-26-3-2017-aanitallenne/

Tutustu ehdokkaisiin

Katso kaikkien 52: Toivakan kuntavaaliehdokkaiden nimet ja numerot,

Saatat myös pitää...

Vastaa