Työttömiä toivakkalaisia 108 (-8) heinäkuussa 2017

Työttömiä toivakkalaisia työnhakijoita heinäkuun 2017 lopussa oli 108. Kesäkuussa työttömiä oli kahdeksan enemmän. Vuodentakaiseen heinäkuuhun verrattuna työttömien määrä on vähentynyt 55 henkilöllä.

Tarkempi jaottelu

Työttömistä oli alle 25 vuotiaita viisi (kesäkuussa kuusi), yli 50 vuotiaita 53 (63), pitkäaikaistyöttömiä 34 (37) sekä vammaisia tai pitkäaikaissairaita 12 (11). Työttömistä naisia oli 53 (56) ja miehiä 55 (60).

Avoimia työpaikkoja kahdeksan

Avoimia työpaikkoja heinäkuussa oli kahdeksan, missä oli neljä paikkaa vähennystä kesäkuun lukuun verrattuna.

Toivakkalaisten työttömyysprosentti 10,0%

Toivakan työttömyysprosentti heinäkuussa 2017 oli 10,0%. Kesäkuun luku oli 10,7%, joten laskua kuukaudessa oli 0,7 prosenttiyksikköä. Vuoden 2016 heinäkuussa luku oli 14,7%, joten työttömyys oli vuoden aikana laskenut 4,7 prosenttiyksikköä.

Toivakan työttömyysprosentti nousi hieman tilastollisista syistä vuoteen 2016 verrattuna, koska työvoiman kokonaismäärä laski 29 henkilöllä 1110:sta lukuun 1081 helmikuussa 2017.

Toivakan työttömyysprosentti Keski-Suomen pienin

”Koko Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,5 %. Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa kunnissa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suhteellisesti eniten laskua oli Kivijärvellä 39,5 %. Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Kinnulassa (17,3 %), Saarijärvellä (16,3 %) sekä vähiten Toivakassa (10,0 %) ja Muuramessa (10,2 %).”

Lähde TEM:n Keski-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2017:

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Textbase/Tkat-08/Pdf

Saatat myös pitää...

Vastaa