Valtuusto päättää jätehuollon järjestämisestä 9.10.2017

Toivakan kunnanvaltuusto päättää maanantaina 9.10.2017 jätehuollon järjestämisestä. Pohjaesityksen mukaan jätehuollon viranomaistehtävät siirretään Jyväskylän seudun jätelautakunnalle ja kunta ostaa järjestelyn edellytyksenä olevat Mustankorkea Oy:n osakkeet. Järjestelyä esitetään voimaan vuoden vaihteesta alkaen.

Kunnanhallitus esittää myös 130 240€:n lisämäärärahaa kahdeksan Mustankorkea Oy:n osakkeen ostamiseksi tänä vuonna. Mustankorkea Oy:n osakkeiden osto on ehdoton edellytys jätehuollon viranomaistehtävien siirtämiseksi Jyväskylän seudun jätelautakunnalle. Kunnahallitus esittää myös, että valtuusto nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteiseen jätelautakuntaan.

Toinen vaihtoehto

Toisena vaihtoehtona on nykyjärjestelyn jatkaminen, jossa kunta jatkaa itse jätehuollon viranomaistehtävien hoitamista ja välittömästi kilpailuttaa jätteiden vastaanoton. Kunta määrää jätteitä kuljettaville yrityksille kilpailutuksen jälkeen uuden toimituspaikan, joka ei voi olla tässä vaihtoehdossa Mustankorkea. Mustankorkea Oy ei voi enää vuodenvaihteen jälkeen vastaanottaa Toivakasta kerättyä kunnan vastuulla olevaa jätettä hankintalain rajoitusten takia ellei kunta ole Mustankorkean osakas ja mukana Jyvaskylä seudun jätelautakunnassa. Tekninen lautakunta jatkaisi tässä vaihtoehdossa jätehuollon viranomaistehtävien hoitamista Toivakassa.

Pohjaesityksen perusteluja

Tekninen johtaja Jukka Paalanen perustelee jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisen siirtämistä Jyväskylän seudun jätelautakunnalle ja Mustankorkea Oy:n osakkaaksi ryhtymistä esityksen pohjana olleessa teknisen lautakunnan päätöksessä mm. seuraavasti:

”Toivakan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset resurssit eivät riitä pitkällä aikavälillä suoriutumaan jätelain edellyttämällä tavalla kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävistä ja jätehuollon järjestämisestä omana toimintana (verotulojen merkittävä pienentyminen v. 2020, henkilökunnan määrän pienentyminen eläköitymisten takia ja rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteerin virka on yhdistelmävirka). Kunnalle jää tehtäväksi kuitenkin jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta.”

Valtuuston päätös ei koske eikä muuta jätteiden kuljetusjärjestelmää

Valtuuston pohjaesityksen mukainen päätös jätehuollon järjestämisestä ei koske eikä muuta Toivakan jätteiden kuljetusjärjestelmää nykyisestä kiinteistönhaltijan järjestämästä kuljetuksesta kunnan jäjestämäksi kuljetukseksi. Jyväskylän seudun jätelautakunta voi toki aikanaan päättää muuttaa järjestelmän kunnan järjestämäksi siten, että muutos voi astua voimaan aikaisintaan kahden vuoden siirtymäajan kuluttua. Toisessa vaihtoehdossa saman päätöksen voi tehdä halutessaan myös Toivakan kunnan jätelautakuntana toimiva tekninen lautakunta.

Toivakassa toimivat jätekuljetusliikkeet

Toivakkalaisten jätteitä kuljettavat Lassila & Tikanoja Oy ja laukaalainen Sydän-Suomen Kuljetus Oy.

Lisätietoja

Kunnanvaltuusto 9.10.2017 asiaa koskeva pykälä, jossa asiaa selvitetty tarkemmin.

Jyväskylän seudun jätelautakunnan nettisivut

Mustankorkea Oy:n nettisivut

Saatat myös pitää...

Vastaa