Kunnallisveron korotusesitys muuttuikin nykyisen prosentin säilyttämiseksi

Toivakan kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen muutti kunnanhallituksen 30.10.2017  kokouksen aikana pohjaesitystään siten, että Toivakan kunnallisvero pidetäänkin 21,0 %:ssa. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja esittää sitä maanantaina 6.11.2017 kokoontuvalle valtuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajan alkuperäisessä esityksessä kunnallisveroa olisi korotettu 0,50 prosenttiyksiköllä 21,50 %:iin.

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentista äänestettiin

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2018 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavia:

  • Yleinen kiinteistövero 1,10 % (ei muutosta)
  • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,45 % (ei muutosta)
  • Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,55 % (+0,45 %)
  • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 % (ei muutosta)
  • Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % (ei muutosta)

Kunnanjohtajan pohjaesityksenä oli vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentin 0,05 prosenttiyksikön korotus 0,50 %:iin, mutta esitys hävisi äänin 3 – 4. Jouko Sundvall (PS sit) teki esityksen prosentin säilyttämiseksi nykyisenä Matti Puttosen (SDP) kannattamana. Äänestyksessä kunnanjohtajan pohjaesitystä kannattivat Sakari Ainali (KESK), Juha Hiekkanen (KESK) ja Sinikka Jäntti (KESK). Sundvallin esitystä kannattivat Jouko Sundvall (PS sit), Matti Puttonen (SDP), Varja Oksanen (VAS) ja Marja-Liisa Paljakka (KD).

Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöverojen korotus toisi 54 t€ lisää verotuloja.

Lähteet:

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle kunnallisveroprosentista:

https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017530-7

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle kiinteistöveroprosentista:

https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017530-8

Aiempi Juha Juuselan mielipidekirjoitus veroprosenteista:

https://toivakkalainen.fi/2017/10/28/miksi-kunnanjohtaja-esittaa-isoja-veronkorotuksia/

Saatat myös pitää...

Vastaa