Toivakan veroprosentit 2018 säilyivät esitysten mukaisina

Toivakan kunnanvaltuusto päätti 6.11.2017 kokouksessaan säilyttää veroprosentit vuodelle 2018 kunnanhallituksen esitysten mukaisina. Valtuusto vahvisti yksimielisesti kunnallisveroprosentiksi nykyisen 21,0 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti säilyi nykyisenä 0,45 %:ssa, mutta päätös syntyi äänestystuloksena. Vain muun asuinrakennuksen kiinteistövero nousee nykyisestä ja päätös syntyi yksimielisesti 1,10 %:sta 1,55 %:iin (+0,45 %). Muut veroprosentit säilyivät nykyisinä myös yksimielisinä päätöksinä.

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti säilyi nykyisenä äänestystuloksella 15 – 6

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Ainali (KESK) esitti Juha Hiekkasen (KESK) kannattamana vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,50%, jossa korotusta olisi 0,05 prosenttiyksikköä. Suoritetussa äänestyksessä Ainalin esitys sai 6 ääntä ja kunnanhallituksen pohjaesitys 15 ääntä.

Veron säilyttämisen nykyisenä puolesta äänestivät Juha Juusela (PS sit.), Markku Järvenpää (KESK), Paula Keteli (SDP), Irja Lamberg (KESK), Teuvo Manninen (KD), Pentti Marttinen (KESK), Maarit Nieminen (KESK), Varja Oksanen (VAS), Marja-Liisa Paljakka (KD), Topias Peltonen (SDP), Sami Puikkonen (SDP), Matti Puttonen (SDP), Topi Saarelainen (PS), Jouko Sundvall (PS sit.) ja Tuomas Tahvonen (KOK).

Veronkorotuksen puolesta äänestivät Sakari Ainali (KESK), Heidi Hakkarainen (KESK), Juha Hiekkanen (KESK), Riitta Jyrinki (KESK), Sinikka Jäntti (KESK) ja Päivi Pitko (KESK).

Toivakan veroprosentit 2018

Toivakan veroprosentit vuodelle 2018 ovat seuraavat:

  • Kunnallisveroprosentti 21,0 % (ei muutosta)
  • Yleinen kiinteistövero 1,10 % (ei muutosta)
  • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,45 % (ei muutosta)
  • Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,55 % (+0,45 %)
  • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 % (ei muutosta)
  • Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % (ei muutosta)

Kunnanvaltuusto hyväksyi myös kuntastrategian 2018 – 2021

Kuntastrategia hyväksyttiin muutoin yksimielisesti, mutta Juha Juusela (PS sit) ehdotti kuntastrategiaan lisättäväksi konkreettiseksi asukaslukutavoitteeksi 2500 asukasta vuoden 2021 loppuun mennessä. Esitystä ei kannatettu, joten asiasta ei äänestetty. Kuntastartegiaan ei tullut selvää asukaslukutavoitetta.

Lisätietoja

Suora linkki Toivakan kunnanvaltuuston 6.11.2017 kokouksen videotaltiointiin Toivakan kunnan Youtube-kanavalla:

https://youtu.be/qc7nXZ_PFEw

Kunnanvaltuuston 6.11.2017 kokouspöytäkirja kokonaisuudessaan:

Suora linkki kunnallisveropäätökseen  https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017536-5

Suora linkki kiinteistöveropäätökseen  https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017536-6

Suora linkki kuntastrategian hyväksymispäätökseen  https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017536-4

Aiempi Toivakkalaisen artikkeli kunnanhallituksen esityksestä:

https://toivakkalainen.fi/2017/10/30/kunnallisveron-korotusesitys-muuttuikin/

Juha Juuselan kirjoitus kunnan laskevasta asukasluvusta:

https://toivakkalainen.fi/2017/10/24/toivakan-asukasluku-2387-syyskuussa-2017-laskussa/

Saatat myös pitää...

Vastaa