Toivakan asemakaavatontit myyntiin ostotarjousten perusteella ilman pohjahintaa?

Kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen esittää tänään 13.11.2017 kokoontuvalle kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Toivakan kirkonkylän asemakaavatonttien myyntiä ostotarjousten perusteella ilman pohjahintaa. Päätös mennee vielä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, koska hallintosäännön mukaan omaisuuden myynnin perusteista päättää kunnanvaltuusto.

Kunnanhallituksen 13.11.2017 esityslistan pykälä 254 teksti kokonaisuudessaan:

Asemakaava-alueen tonttien hinnoittelu

Valmistelija(t): talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin, 040 590 8235 ja vt. hallintojohtaja Eero Raittila, puh. 040 6602 071

Toivakan kunnalla on myytäviä kunnallistekniikalla varustettuja tontteja asemakaava-alueella varsin hyvin. Kunnan strategian yksi tavoitetaso on, että kuntien välinen tulomuutto suhteessa lähtömuuttoon koko strategiakaudella 2018 – 2021 mitattuna on + 15 %.

Mielenkiinnon ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kunnan tulee herättää huomiota erilaisilla markkinointitoimenpiteillä. Hinnoittelu on yksi keino lisätä tonttien kiinnostavuutta. Uudessa hinnoittelumallissa asemakaava-alueiden vapaille tonteille ei asetettaisi ollenkaan pohjahintaa vaan ne myytäisiin ostajien tarjouksiin perustuen ja viranhaltijoilla olisi mahdollisuus käydä hintaneuvotteluja.

Hinnoittelussa olisi mukana kaikki tällä hetkellä vapaana olevat tontit ja uudet tontit otettaisiin tarjoushinnoitteluun mukaan, ellei niille määrätä erikseen pohjahintaa. Kunta käyttää oikeuttaan joko hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Hinnoittelu olisi voimassa toistaiseksi.

Kunnanhallitus päättää, että:
1. Kaikki Toivakan kunnan asemakaava-alueen tontit myydään ilman pohjahintaa tarjousten perusteella.
2. Uudet tontit otetaan mukaan tarjoushinnoitteluun, ellei niille erikseen määrätä pohjahintaa.

Muut ehdot määräytyvät kuten kunnan tonttikaupan ehdot aikaisemmin:
3. Varausmaksu on 500 euroa. Varaus on voimassa kuusi kuukautta varausmaksun suorittamispäivästä alkaen. Ellei tontista ole tehty varaajan kanssa kauppaa määräajan kuluessa, varaus raukeaa ja varaaja menettää varausmaksun. Varausmaksu hyvitetään tontin oston yhteydessä kauppahinnasta.
4. Ostohinnan lisäksi ostajan maksettavaksi jää liittymäkulut ja kaupantekoon liittyvät kustannukset.
5. Ostaja on velvollinen rakentamaan tontille kahden (2) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta alkaen. Kunta voi hakemuksesta ja painavista syistä pidentää edellä mainittua määräaikaa. Tonttia ei voi ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä myydä eteenpäin.
Lisäksi:
6. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan joko hyväksymään tai hylkäämään tarjoukset.

7. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan käymään tarjoushintaneuvottelut tarjoajien kanssa.”

Toivakan kunnalla on ainakin 35 kpl valmista asemakaavatonttia kirkonkylällä

Toivakan kunnalla on ainakin 35 kpl valmista kunnanjohtajan esityksen tarkoittamaa asemakaavatonttia kirkonkylän kaava-alueella seuraavasti:

Saarisen alueella 15 kpl kooltaan 1502 m2 – 2942 m2 ja hinnaltaan 9012 € – 22065 €. Rakennusoikeus e=0,20 x pinta-ala.

Aittojärvi-Harjun -alueella 8 kpl kooltaan 1380 m2 – 1930 m2 ja hinnaltaan 7825 € – 14720 €. Rakennusoikeus e=0,20 x pinta-ala.

Kakaravaaran alueella 5 kpl kooltaan 1100 m2 – 2100 m2 ja hinnaltaan 2750 € – 5250 €. Rakennusoikeus e=0,25 x pinta-ala.

Ahokkaan alueella 3 kpl kooltaan 1100 m2 – 1900 m2 ja hinnaltaan 2750 € – 4750 €. Rakennusoikeus e=0,25 x pinta-ala.

Paikkalankankaan alueella (linkki menee kaavamuutokseen) on lisäksi myynnissä 4 kpl AP tontteja tuettua asumista varten viimeksi muutetun asemakaavan mukaan. Tontit sijaitsevat rakenteilla olevan uuden palvelutalon takana. Tontit ovat yhteispinta-alaltaan 13126 m2. Rakennusoikeus on e=0,30 x pinta-ala.

Myyntiin tulossa myös Saarinen II tontit

Myyntiin on tulossa edellä mainittujen lisäksi lähes 20 kunnan omistamaa kaavatonttia Saarinen II kaava-alueelta. Alueen kunnallistekniikka on suunniteltu rakennettavan vuoden 2018 aikana, mikäli kunnanvaltuusto myöntää hankkeelle määrärahan vuoden 2018 talousarvioon. Kunnanhallituksen 13.11.2017 esityslistan esityksen mukaan näiden tonttien hinnoittelu noudattaa samaa periaatetta ellei näille tonteille päätetä pohjahintaa erikseen.

Myynnissä on myös uusia yritystontteja aiemmilla edullisilla ehdoilla ja hinnoilla

Kunnalla on myynnissä yritystontteja Viisarimäessä, mutta näitä tontteja päätösesitys ei koske.

Viisarimäen yritysalue 5 kpl kooltaan 2940 m2 –  11790 m2 ja hinnaltaan 2 – 4 €/m2. Rakennusoikeus e=0,20 x pinta-ala. Yritysalueen kunnallistekniikka on juuri valmistunut.

Alkaako Toivakassa ostajan markkinat?

Alkaako Toivakassa kunnan kirkonkylän asemakaavatonttien ostajan markkinat, jää odottamaan kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksiä. Esityksen toteutuessa tonttikauppa lähtenee vauhdilla liikkeelle ja Toivakka saa lisää kaivattuja uusia asukkaita.

Asian uutisointia mediassa:

YLE TV-uutiset Keski-Suomi ma 13.11.2017 klo 17.06. Toivakan osuus alkaa ajassa 1:02.

https://areena.yle.fi/1-4290263?autoplay=true#

YLE radiouutiset Keski-Suomi ma 13.11.2017 klo 16.30. Toivakan osuus alkaa heti alussa.

https://areena.yle.fi/1-4258562?autoplay=true

Lisäys 13.11.2017 klo 19: Kunnanhallituksen päätös palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi

”Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:

Päätöksenteon menettelyvirheen välttämiseksi kunnanhallitus päättää, että asia palautetaan valmisteluun ja tuodaan uudelleen valmisteltuna päätöksentekoon kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. Sisällöllisesti tarkoitus on edelleen esittää tarjouspohjaista hinnoittelumallia kunnan asemakaava-alueen tontteihin. Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun päätöksentekomenettelystä asiassa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.”

Lähteet ja lisätietoja:

Kunnanhallituksen pöytäkirja 13.11.2017 pykälä 254: https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017531-6

Myynnissä olevat kaavatontit: https://www.toivakka.fi/asukkaalle/kaavoitus-ja-rakentaminen/tontit  (Huomaa, että kaikki Toivakan kunnan myytävissä olevat tontit eivät vielä toistaiseksi ole näkyvissä linkin sivustolla ja sen karttalinkeissä.)

Päivitykset:

Lisätty YLE:n uutislinkit.

Lisätty kunnanhallituksen päätös palauttaa asia uudellen valmisteltavaksi.

Saatat myös pitää...

Vastaa