Saarinen 2 -alueen rakentaminen siirtyy?

Toivakan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Saarinen 2 -asemakaavan kunnallistekniikan rakentamiseen ei varata määrärahaa vuodelle 2018 eikä vuosien 2019 – 2020 taloussuunnitelmaan. Asia on osa kunnanhallituksen vuoden 2018 talousarvioesitystä valtuustolle. Kunnanhallituksen esitys oli yksimielinen ja perustui kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterisen ehdotukseen. Siirtoesitys on yllättävä, koska hanke oli mukana vielä kuluvan vuoden talousarviossa toteutettavaksi vuonna 2018. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kuitenkin 11.12.2017 kokoontuva kunnanvaltuusto.

Kirjoitus kunnanhallituksen talousarvioesitykseen sisältyvistä muista mielenkiintoisista asioista julkaistaan myöhemmin.

Päätösperustelut rakentamisen siirtämiselle

Ote kunnanhallituksen esityksestä valtuustolle §266 27.11.2017 ”Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 hyväksyminen”:

”Muista investoinneista Saarinen 2 -alueen kunnallistekniikkaa ei esitetä toteutettavaksi. Perusteena tälle on se, ettei alueen tontit lisää kunnan vetovoimaisuutta tilanteessa, jossa kunnalla on vastaavan tasoisia valmiita tontteja tarjolla muilla alueilla. Investointi voidaan toteuttaa, mikäli kunnan kasvuvauhti sitä edellyttää ja selvä kysyntä tonteille on. Tarvittaessa Saarinen 2 -alueen kunnallistekniikan investoinnista tehdään talousarvion muutosehdotus talousarviovuoden kuluessa.”

Saarinen 2 -kunnallistekniikka

Alueelle suunniteltuun kunnallistekniikkaan kuuluu kadut, kevyenliikenteenväylä, katuvalaistus, sähkö-, valokuitu-, vesi- ja viemäriverkko. Alueen kadun rakentamisella on suuri merkitys Saarinen 1 -alueelle, jolle katu toisi kaivatun oikotien. Nyt matka autolla kunnan keskustaan on 1,8 km ja oikotien valmistumisen jälkeen vain 1,2 km.

Tontteja ei voi myydä ja hyötyjä saada ennenkuin kunnallistekniikka on valmis

Kaava-alueen kunnallistekniikka on rakennettava valmiiksi, jotta tontteja voidaan myydä suorien ja välillisten hyötyjen saamiseksi. Suoria ja välillisiä hyötyjä ovat mm. tontin myyntihinta, rakennusluvan hinta, vesi- ja viemäriliittymän hinta sekä niistä saatavat perus- ja käyttömaksut, kiinteistövero, asukkaiden tuomat verot, valtionosuudet ja muut maksut, palveluiden kysynnän lisääntyminen, vaikutukset yritysten toimintaan jne.

Rakentamalla kunnallistekniikka Saarinen 2 -kaava-alueelle saadaan mm.

  • oikotie Saarinen 1 -kaava-alueelle Silanterintieltä Matti Niemen tielle
  • kunnan tontteja myyntiin noin 18 kpl ja lisäksi muutama yksityinen tontti
  • koko Saarinen alueen vetovoimaisuus kasvamaan
  • Saarisen 1 -alueen tonttien myynti helpottumaan
  • alueen kunnallistekniikka rakennettua kerralla valmiiksi
  • kunnalle säästöjä investointikustannuksissa ja lisää tuloja

Kunnallistekniikka maksaa lähes miljoonan

Kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen arvioitiin maksavan noin 950 000 € sisältäen alueen vieressä olevan Silanterintien vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen noin 180 000 €:lla. Silanterintien osuus 180 000 € on jo mukana talousarviossa 2018, mutta kaava-alue on jäämässä pois. Porrastamalla rakentaminen kahteen eri aikaan toteutettavaan vaiheeseen syntyy ylimääräisiä kustannuksia useita kymmeniätuhansia euroja erikseen toteutettavasta kilpailutuksesta aina toteutukseen asti. Mikäli kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen siirtyy esimerkiksi vuoteen 2021, voidaan rakentamiskustannusten arvioida silloin olevan kustannusten yleisen kohoamisen takia 10 – 30 % nykyistä korkeammat eli taas jo noin miljoona euroa. Silloin myös rakentamiseen otettavan lainan korko on huomattavasti nykyistä korkeampi, koska korot ovat nousemassa ja vain olemassa olevia lainojen korkoja voi suojata edullisesti koronnousua vastaan.

Saarinen 2 -kunnallistekniikka oli mukana jo vuoden 2017 talousarviossa

Saarinen 2 -kunnallistekniikan rakentamiseen oli varattu vuodelle 2018 yhteensä 450 000 € vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 -2019 taloussuunnitelma-asiakirjassa. Tarkemman suunnittelun myötä kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat nousseet 950 000 €:oon. Nousua selittää osittain Silanterintielle samalla kertaa 180 000 €:lla rakennettavaksi suunniteltu vesi- ja viemäriverkko.

Jo Leppärannan asemakaavan kunnallistekniikka on rakentamatta

Toivakan kirkonkylän tuntumassa on entuudestaan yksi asemakaava-alue, jonka kunnallistekniikka on jätetty rakentamatta, kaavan laatimiseen käytetyt varat hyödyntämättä ja siksi kunnan omistamat tontit jääneet myymättä ja rakentamatta sekä asukkaat saamatta. Tämä alue on Leppärannan asemakaava, joka hyväksyttiin vuonna 2011. Kunnan ei kannata asemakaavoittaa maata, jos alueen kunnallistekniikkaa ei ole tarkoitus rakentaa valmiiksi tonttien myymiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi.

Lähteet

Toivakan kunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 – 2019 https://www.toivakka.fi/images/TA_2017.PDF

Kunnanhallituksen esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2019 – 2020 https://www.toivakka.fi/poytakirjat/kokous/2017532-7-1.PDF

Kunnanhallituksen 27.11.2017 päätöspykälä §266 TA2017..  https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017532-7

Saarinen 2 -alueen kaavakartta kokonaisuudessaan https://www.toivakka.fi/images/kaavoitus/saarinen2.pdf

Kuva Saarinen 2 -kaava-alueesta:

Saatat myös pitää...

Vastaa