Kunnanvaltuuston päätöksiä 11.12.2017

Toivakan kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan 11.12.2017 mm. talousarvion vuodelle 2018 (TA2018) ja äänesti Kuntaliiton valtuuskunnan vaalissa.

Talousarvio 2017 hyväksyttiin yhdellä muutoksella kahden äänestyksen jälkeen

Valtuusto hyväksyi talousarvioesityksen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, vaikka kahdesta muutosesityksestä äänestettiin.

Oikeistoryhmä esitti 12 000 €:n määrärahanlisäystä sivistyslautakunnalle erityisesti ennaltaehkäisevään, lapsiperheiden ja lapsien hyväksi tehtävään järjestötyöhön. Muutosesitys voitti äänin 1 – 20. Vain hallituksen puheenjohtaja Sakari Ainali äänesti hallituksen pohjaesityksen puolesta.

Toisen muutosesityksen teki Juha Juusela Topi Saarelaisen kannattamana. Esitys sisälsi Saarinen 2 kaava-alueen kunnallistekniikkaan 850 000€:n lisämäärärahan vuodelle 2018. Esitys hävisi äänin 19 – 2 vain esittäjän ja kannattajan äänestäessä muutoksen puolesta. Valtuusto voi päättää Saarinen 2 kunnallistekniikasta uudelleen nopeastikin, jos tarvetta ilmenee. Ote esittelytekstistä: ”Investointi voidaan toteuttaa, mikäli kunnan kasvuvauhti sitä edellyttää ja selvä kysyntä tonteille on. Tarvittaessa Saarinen 2 -alueen kunnallistekniikan investoinnista tehdään talousarvion muutosehdotus talousarviovuoden kuluessa.” 

Myös Kuntaliiton valtuuskunnan vaalissa yllätys

Valtuusto suoritti Kuntaliiton valtuuskunnan listavaalin, jossa kullakin valtuutetulla oli yksi ääni. Tuloslaskennassa äänet muunnetaan kertoimella vastaamaan kunnan asukaslukua suhteessa muihin kuntiin. Ehdokaslistan yhdistelmässä oli puolueiden Keski-Suomen vaalipiiriin asettamat ehdokaslistat. Toivakan kunnanvaltuuston antamat äänet jakaantuivat kevään kuntavaalien tuomien valtuustopaikkojen mukaisesti pois lukien yksi poikkeus. Vihreät saivat yhden äänen, vaikka sillä ei ole yhtään valtuutettua ja vastaavasti keskusta sai yhden äänen vähemmän kuin sillä on valtuutettuja.

Äänet ehdokaslistoittain (valtuutettuja): VIHR 1 (0), KOK 1 (1), SDP 4 (4), VAS 1 (1), PS 3 (3), KD 2 (2) ja KESK 9 (10).

Kunnan nettisivulla julkaistussa kokouspöytäkirjassa ei ole ainakaan toistaiseksi äänestystulosta, vaikka pöytäkirjassa on siitä erityinen maininta: ”Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyspöytäkirja lisättiin pöytäkirjan liitteeksi.”

Muita päätöksiä

Valtuusto hyväksyi myös muutoksia poistosuunnitelmaan, muutoksia hallintosääntöön, hankintaohjeen päivityksen, Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen (osa-alue 1) ja Huikon kylän osayleiskaavan sekä myönsi eron Tapio Salmelle kunnallisista luottamustehtävistä.

Valtuusto valitsi Veli Pekka Vihisen Tapio Salmen tilalle kunnanhallituksen jäsen Marja-Liisa Paljakan varahenkilöksi ja Annikki Pelkosen Tapio Salmen tilalle perusturvalautakunnan jäseneksi. Valtuusto valitsee seuraavassa kokouksessa henkilön Tapio Salmen tilalle Puulan seutupiston lautakunnan puheenjohtajaksi (2017 -2019).

Talousarvion esitysaineiston virheen korjaus

Hallintojohtaja Eero Raittila esitteli kokouksessa talousarviota diasarjalla, johon oli jäänyt olennainen iso virheellinen tieto. Varsinaisessa päätösasiakirjassa tiedot olivat kuitenkin oikein. Juha Juusela huomautti virheestä kokouksessa. Eero Raittila toimitti 12.12. valtuutetuille alla olevan korjatun dian. Youtube-videollakin esille tuleva virhe oli se, että sivitystoimen osuus kunnan toimintakenoista olisi ollut vain 4 %, kun oikea luku on 27 %. Korjaus muutti vastaavasti muidenkin hallintokuntien prosenttiosuudet oikeiksi.

Toivakan kunnan toimintamenojen jakaantuminen hallintokunnittain. Kuva Eero Raitila.

Lähde ja lisätietoja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 11.12.2017 www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017537

Kunnanvaltuuston 11.12.2017 kokousvideointi Toivakan kunnan Youtube-kanavalla.

Aiempi kirjoitus Saarinen 2 -kunnallistekniikan rakentamisesta  https://toivakkalainen.fi/2017/11/27/saarinen-2-alueen-rakentaminen-siirtyy/

Puulan seutuopistno nettisivu www.puulanseutuopisto.fi

Muutokset

Lisätty 12.12.2017 klo 13.25 osuus ”Talousarvion esitysaineiston virheen korjaus”

Saatat myös pitää...

Vastaa